skip to Main Content
+66 052-000-377 info@2bbgreat.com

เเนะนำปรึกษา

ยินดีให้คำปรึกษา ตั้งแต่การนำเข้า-ส่งออก งานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออก เช่น การลงทะเบียนผู้นำเข้า ส่งออก สำหรับผู้ไม่เคยนำเข้าหรือส่งออก

ขนส่งทางเรือ

 • ขนส่งสินค้าแบบเต็มตู้
 • ขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้
 • แบบรวบรวมสินค้า
 • ขนส่งสินค้าแบบเทกอง

ขนส่ง

บริการขนส่งในประเทศและระหว่างประเทศ :

 • สินค้าทั่วไป
 • สินค้าขนาดใหญ่
 • สินค้าควบคุมอุณหภูมิ

คลังสินค้า

คลังสินค้าทั่วไป

ตู้คอนเทนเนอร์เย็น

 • ขนส่งสินค้าและอาหารควบคุมอุณหภูมิแบบครบวงจร
 • ลานตู้คอนเทนเนอร์เย็น

ขนส่งทางอากาศ

 • แบบรวบรวมสินค้า
 • ขนส่งสินค้าเป็นเที่ยว
 • บริการขนส่งตั้งแต่โรงงานของลูกค้าที่ส่งออก จนถึงผู้มือผู้ซื้อโดยทางบริษัทจะดำเนินการทำพิธีการ ณ ปลายทาง ค่าดำเนินการศุลกากร,ค่าภาษี ขึ้นอยู่กับมูลค่าของสินค้าอ้างอิงตาม Commercial Invoice และผู้จ่ายคือ Consignee
 • บริการขนส่งแบบด่วน

บริการเดินพิธีการกรมศุลกากร หรือ Shipping

 • บริการเดินพิธีการกรมศุล ขาเข้า-ขาออก
 • บริการเดินพิธีการกรมศุล แบบ การถ่ายลำเรือ
 • บริการเดินพิธีการ สินค้าผ่านแดน
 • บริการยื่นขอคืนอากร 19 Biz, BOI
 • Re-Import & Re- Export
 • บริการขอใบอนุญาต

บริการขนถ่ายสินค้า

บริการขนถ่ายสินค้า
บริการขนถ่ายสินค้า
บริการขนถ่ายสินค้า
บริการขนถ่ายสินค้า
บริการขนถ่ายสินค้า
บริการขนถ่ายสินค้า
บริการขนถ่ายสินค้า
บริการขนถ่ายสินค้า
บริการขนถ่ายสินค้า
บริการขนถ่ายสินค้า
บริการขนถ่ายสินค้า
บริการขนถ่ายสินค้า
บริการขนถ่ายสินค้า
บริการเครนขนถ่ายสินค้า
บริการเครนขนถ่ายสินค้า
บริการเครนขนถ่ายสินค้า
บริการเครนขนถ่ายสินค้า
บริการขนถ่ายสินค้า
บริการขนถ่ายสินค้า
บริการเครนขนถ่ายสินค้า
บริการเครนขนถ่ายสินค้า
บริการขนถ่ายสินค้า
บริการขนถ่ายสินค้า
บริการขนถ่ายสินค้า
บริการขนถ่ายสินค้า
บริการแฮนด์ลิฟท์ขนถ่ายสินค้า
บริการแฮนด์ลิฟท์ขนถ่ายสินค้า
บริการขนถ่ายสินค้าบริการขนถ่ายสินค้าบริการขนถ่ายสินค้าบริการขนถ่ายสินค้าบริการขนถ่ายสินค้าบริการขนถ่ายสินค้าบริการเครนขนถ่ายสินค้าบริการเครนขนถ่ายสินค้าบริการขนถ่ายสินค้าบริการเครนขนถ่ายสินค้าบริการขนถ่ายสินค้าบริการขนถ่ายสินค้าบริการแฮนด์ลิฟท์ขนถ่ายสินค้า

สิ่งอำนวยความสะดวก

เครื่องย้ายตู้คอนเทนเนอร์ จากรถสู่รถ
ตู้คอนเทนเนอร์
ตู้คอนเทนเนอร์
เครน
เครน
เครน
รถบรรทุก
รถบรรทุก
ตู้คอนเทนเนอร์
ตู้คอนเทนเนอร์
โฟล์คลิฟท์
โฟล์คลิฟท์
โฟล์คลิฟท์
โฟล์คลิฟท์
โฟล์คลิฟท์
โฟล์คลิฟท์
โฟล์คแฮน
โฟล์คแฮน
ตู้คอนเทนเนอร์เครนรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์โฟล์คลิฟท์โฟล์คลิฟท์โฟล์คลิฟท์โฟล์คแฮน

คลังสินค้าและลานตู้คอนเทนเนอร์

คลังสินค้าและลานตู้คอนเทนเนอร์
คลังสินค้าและลานตู้คอนเทนเนอร์
คลังสินค้าและลานตู้คอนเทนเนอร์
คลังสินค้าและลานตู้คอนเทนเนอร์
คลังสินค้าและลานตู้คอนเทนเนอร์
คลังสินค้าและลานตู้คอนเทนเนอร์
คลังสินค้าและลานตู้คอนเทนเนอร์
Ware house and Container Yard8
คลังสินค้าและลานตู้คอนเทนเนอร์
คลังสินค้าและลานตู้คอนเทนเนอร์
คลังสินค้าและลานตู้คอนเทนเนอร์
คลังสินค้าและลานตู้คอนเทนเนอร์
คลังสินค้าและลานตู้คอนเทนเนอร์
คลังสินค้าและลานตู้คอนเทนเนอร์
คลังสินค้าและลานตู้คอนเทนเนอร์
คลังสินค้าและลานตู้คอนเทนเนอร์
คลังสินค้าและลานตู้คอนเทนเนอร์คลังสินค้าและลานตู้คอนเทนเนอร์คลังสินค้าและลานตู้คอนเทนเนอร์คลังสินค้าและลานตู้คอนเทนเนอร์คลังสินค้าและลานตู้คอนเทนเนอร์คลังสินค้าและลานตู้คอนเทนเนอร์คลังสินค้าและลานตู้คอนเทนเนอร์

รถบรรทุก

รถเทรลเลอร์เปลือยพื้นเรียบ
รถเทรลเลอร์เปลือยพื้นเรียบ
รถเทรลเลอร์เปลือยพื้นเรียบ
รถเทรลเลอร์เปลือยพื้นเรียบ
รถเทรลเลอร์เปลือยพื้นเรียบ
รถบรรทุก 12 ล้อ
รถบรรทุก 12 ล้อ
รถบรรทุก 12 ล้อ
รถบรรทุก 12 ล้อ
รถหัวลาก
รถหัวลาก
รถบรรทุก 12 ล้อ
รถบรรทุก 12 ล้อ
รถเทรลเลอร์เปลือยพื้นเรียบรถเทรลเลอร์เปลือยพื้นเรียบรถบรรทุก 12 ล้อรถบรรทุก 12 ล้อรถหัวลากรถบรรทุก 12 ล้อ
Back To Top